Omplacering hundar

0

Omplacering av hundar har idag blivit allt vanligare. Numera sker omplacering av hundar inte enbart från Sverige utan engagemanget för hundar som far illa har även växt utanför landets gränser. Idag finns det flera hundhem som tar emot och omplacerar hundar till Sverige. Vi har blivit uppmärksammade på alla dessa hemlösa och herrelösa hundar i andra länder på grund av vårt resande till andra kontinenter.

Hund hem
Att lämna in sin hund till ett hundhem för omplacering är för de flesta hundägare en oerhört jobbig upplevelse som präglas av både dåligt samvete och en känsla av misslyckande. Det finns en hel del olika hundhem att välja mellan i Sverige och det är viktigt att man ser till att sin hund får ett så bra hem som möjligt i väntan på en omplacering. Ett bra hundhem ska kunna tillgodo se hundens behov av motion, träning och sociala kontakter. Det är även förbjudet att förvara hundar i för små burar.

Den största verksamheten för omplacering av svenska hundar finns idag på Hundstallet i Stockholm. Det är ett ideellt hundhem för omplacering av hundar som funnits sedan 1908. Deras engagemang och arbete är en hjärtesak som i huvudsak finansieras av donationer från privatpersoner och företag. Svenska Hundskyddsföreningen driver detta hundhem och de hyr sina lokaler av Stockholmsstad. Under dessa år har Hundstallet omplacerat tiotusentals nödställda hundar. Hundstallet jobbar och tar emot hundar dygnet runt alla dagar i veckan.
Sedan den  nya djurskyddslagen trädde i kraft den 1maj 2008 så har tvångsomhändertagningarna för vanskötta hundar ökat. Man har fått mer handfasta regler och kunna agera utifrån. Tyvärr har konsekvensen blivit att platserna för hundar för omplacering till hundhem inte räcker till vilket något hämmat polisens arbete.
Alla hundar som omplaceras till ett hundhem är inte vanskötta utan det förekommer också en hel del omplaceringar på grund av ändrade familjeförhållanden, allergier, tidsbrist eller ägare som blivit frihetsberövade.

Trenden i dag när det gäller hundar för omplacering på hundstallet och framförallt när det gäller polisingripanden är att det blir fler och fler hundar av amstaff- och schäferblandning. Antalet problemhundar ökar vilket kräver en hel del arbete och engagemang innan man kan placera ut en hund i ett nytt hem,
2004 blev 168 stycken hundar omhändertagna och inlämnade till Hundstallet av polisen. År 2009 hade siffran ökat till 347 stycken. Hundar som allmänheten lämnade in under 2004 var 67 stycken. År 2009 så ökade inlämningen marginellt till 74 stycken i den gruppen vilket var en mycket liten ökning om man jämför med hundarna som polisen kom till Hundstallet med. Hundarna vårdades i 7046 dagar under år 2004 och 13048 dagar år 2009. Detta visar att det tar längre tid att hitta ett hem till en hund idag men även att det ofta kräver en längre rehabilitering för att de ska kunna utplaceras efter att de varit på ett hundhem.

När det gäller omplacering av hundar så är det generellt tvångsomhändertagna hundar som hela tiden ökar. Detta medför att fler och fler av hundarna som behöver en omplacering är hundar med olika former av problem vilket ställer högre krav på de hundhem som tar emot dem men också på de personer som vill ta emot en hund i sitt hem.
Naturligtvis finns det även hundar för omplacering som inte kommer från en problematisk bakgrund och miljö utan där olika yttre omständigheter ofta tvingar ägaren att lämna ifrån sig sin hund. Att ge en omplacerings hund ett nytt hem är en fin och omtänksam handling. Det finns en hund för alla….

Viktigt att tänka på om du vill ta hand om en omplaceringshund.

  • Har du den tiden, engagemanget och tålamodet som krävs för en hund som behöver tid att anpassa sig till dig och den nya miljön?
  • Ta reda på så mycket information du kan om hundens bakgrund och agerande.
  • Välj ras efter din erfarenhets nivå.
  • Kan du ge hunden den tryggheten den behöver?
  • Ta kontakt med en seriös organisation som arbetar med omplacering av hundar.
  • Hunden ska vara vaccinerad och blivit undersökt av en veterinär.
  • Hunden får enligt lag inte lämnas ensam mer än 6tim.

 

Om Skribenten

Lämna ett svar