Hundkommunikation och kroppsspråk

0

Hundkommunikation och kroppsspråk – Det viktigaste för dig och din hund är att ni förstår varandra. Du måste kunna läsa av din hund och dessutom kunna förmedla vad du förväntar dig av den. Hundkommunikation utövar du samtidigt med både med din röst och ditt kroppsspråk. Förmedlar inte din kropp vad du säger  så får du en hund som inte förstår dina dubbla budskap. Kanske kallar du in din hund med en glad röst men kroppen signalerar att du är irriterad. Då säger då omedvetet till hunden ”kom inte till mig”, du signalerar ett avståndstagande och hunden vill troligtvis inte komma till dig. Du får exakt det du ger. En hund läser inte mellan raderna, den läser det du signalerar. Därför är ditt kroppsspråk viktigt vid hundkommunikation.

En del hundar kan känna sig hotade när man lutar sig över deras rygg, detta kan även ske när man bara vill berömma med en klapp på utsidan av ryggen, pröva då på insidan i stället. Man märker detta ofta genom att hunden försöker skapa ett avstånd mellan er. Man behöver inte utöva ett onödigt dominant beteende mot hunden och göra den osäker. Känner din hund sig hotad av dig så tappar den tilliten och det har du inte råd med. Din hund måste ALLTID känna att den är trygg och kan lita på dig.
När vi är i upprätt ställning så kan hunden uppfatta oss som dominanta och hotfulla. Känsliga hundar kan känna det som ett hot om vi höjer handen eller håller i ett föremål, tränger oss nära den eller om vi går emot den.

Vill du söka kontakt med en främmande hund så visa lugn och säkerhet, sätt dig på huk, vänd bort ansiktet för att undvika ögonkontakt och håll handen slappt mot marken och låt hunden själv ta första kontakten. Vänta ut den.
Ta dig tid att iaktta ditt kroppsspråk / kroppsställning när du kommunicerar med din hund. Vad förmedlar den? hot? glädje? att du är spänd? stress? Något annat?
Tänk på att hunden snabbt lär sig våra miner, sinnesstämningar och gester.
Hunden är mycket bättre än oss på att tolka omedvetet kroppsspråk. Hunden läser av din sinnesstämning direkt.

Hundkommunikation går via vårt tonfall, våra gester, visslingar och den energin vi sänder ut. Hundar har ett begränsat ordförråd. Vallhundar har dock ett större ordförråd än övriga raser.

Hundars kroppsspråk:

 • En hotfull hund har ett stelt uttryck medan en vänlig hund har ett avslappnat uttryck. Är hunden dominant så har den ofta tyngden i främre delen av kroppen. En undergiven backar och får då tyngden på den bakre delen.
 • Hunden signalerar med munnen, ögonen, öronen och hur de håller sitt huvud.
 • Hotar/utmanar – Lång ögonkontakt ”stirrar”.
 • Självsäker/hotande – Drar ner hakan mot bröstet.
 • Underkastelse/rädsla – ”hukar sig och drar upp hakan.
 • Självsäkerhet/intresserad/hotar – riktar sina öron framåt.
 • Osäker/rädsla/underkastelse/fredligt sinnad(vill inte bråka) – stryker sina öron bakåt.
 • Ilska – visar tänderna genom att dra upp överläppen, korta mungipor.
 • Osäker/rädd – visar tänderna genom att dra mungiporna bakåt. Svansen mellan benen.
 • Osäker/hotfull – Väldigt hög svansföring.
 • Självsäker – Hög och rak svansföring.
 • Dominant/hotfull/självsäker– Hög och böjd svansföring.
 • Aggressiv – Viftar på lyft svans.
 • Imponera/hota – ”Blåser upp sig” och sträcker ut benen.
 • Självsäkerhet – Höjer svansen och reser raggen i nacken och den främre delen av ryggen.
 • Underkastelse – Låg kroppsställning och ingen ragg.
 • Mycket rädd/osäker – Låg kroppsställning, kryper ihop, ragg längst hela ryggen, drar in svansen under magen.
 • Avslappnad – Svansen hänger rakt ner.

Tecken på positiv underdånighet hos hunden mot dig:

 • Hunden ”ler” har långa mungipor.
 • Öronen ligger bakåt.
 • Viftar lågt med svansen.
 • Den sjunker i hopp och ”kikar under lugg” när du säger till den.

Om Skribenten

Lämna ett svar