Hunden

0

Hunden och dess historia.

Människor har haft hunden som husdjur i så gott som alla tider, hunden är vårt absolut äldsta husdjur. Man har i gravar hittat fynd som indikerar att människan hade hunden som sitt husdjur redan för ca 14000 år sedan. Genom DNA så har man lyckats komma fram till att hunden har ett ursprung som är ännu äldre än så och att den funnits långt innan människan gjorde hunden tam. Genom ny teknik som man använt i forskning av både vargar och hundar så har man idag fått fram helt ny intressant information om hunden. Man har i denna undersökning gjort genetiska tester och analyser runt hela värden på ca 650 hundar och 38 vargar.

Idag är man säker på att hundens förfader var gråvargen, det var en liten syd Asiatisk varg. Man har haft flera teorier om att det har varit både prärievargen och schakalen men till slut har man kommit fram till att det är denna varg som är stamfadern till hunden. Då det är större genetiska variationer på hunden i Asien så bedömer man är det är där hunden kommer ifrån hävdar genforskaren Peter Savolainen som forskar på Tekniska högskolan i Stockholm.

Man har kommit fram till att hunden härstammar från så få som sex vargtikar som skapat sex olika linjer. Man är inte riktigt säker men möjligheten finns att någon av dessa sex linjer kan ha dött ut under tidens gång. Man tror att tre till fem stycken av dessa sex stammödrar till hunden levde för 100 000 år sedan i Sydöstra delen av Asien. Under en mycket lång tid därefter så förändrades och utvecklades gråvargen och för ca 15 000år sedan så uppstod hunden. Den började också vid denna tid spridas vidare till andra delar av världen och hunden började få en betydelse för människan och dess historia. Av dessa sex tiklinjer så existerar endast en av dem i Europa och man har konstaterar att att i Turkiet är hunden inte lika gammal. Man utgår ifrån att vargtikar har parat sig med hanhundar.

Man har stöd för att gråvargen utvecklades till vår tids tamhund genom de gravfynd man gjort i både Europa och i Mellanöstern. Fynden är ca 14 000 – 17 000 år gamla.
Man har tidigare trott att människor fångade in vargen och gjorde den tam genom att man tämjde och fostrade den. Idag vet man att hunden härstammar från Sydostasien och man misstänker att den gamla teorin därför är helt fel. I stället tror man att varg flockar följde i människans spår och åt deras rester och avfall. Detta gjorde att rädslan för människan avtog och de modigaste vargarna närmades sig oss och skapade på så sätt en bättre förutsättning för att leva genom tillgången på mat och deras valpar i sin tur var både modigare och fick en bättre överlevnads möjlighet. Det blev på det sättet vargen som valde att leva med oss och inte tvärt om.

Människan såg snabbt möjligheten med att ha vargar så nära inpå sig då de varnade för annalkande faror och skrämde iväg rovdjur som kom för nära. Så småningom så gjorde de oss även till bättre och effektivare jägare. Hunden följde människan och på så sätt spred den sig. Dingon härstammar från hunden som kom till Australien för ca 5000 år sedan.

Man är fortfarande inte helt säker på hur länge hunden varit hos människan. En del forskare tror att det kan vara så länge som i 30.000 år.

Om Skribenten

Lämna ett svar