Hundar

0

De flesta ”hundar har en ”mission” i livet. För många hundar innebär detta att de har ett behov av att följa sitt syfte som ras. Att få använda sina ursprungliga instinkter är viktigt för de allra flesta hundar. De hundar som tillåts att arbeta blir lyckliga, följsamma och fungerar dessutom alldeles utmärkt som trevliga familjemedlemmar. Hundar som däremot är understimulerade och inte får den mentala och fysiska stimulans som krävs kan tyvärr ofta bli oregerliga. Dessa hundar kan bli svårhanterliga och visa bl.a. aggressivitet mot andra hundar och människor.

Hundar är precis som vi ett flockdjur som söker sina gelikar. Det är viktigt för dem att befinna sig i en gemenskap där det finns en tydlig och stark flockledare som bär ansvaret och ger beskydd i alla upptänkliga situationer. Det spelar ingen roll om det är små eller stora hundar, deras behov av att ha en stark ledare är lika stor. Om du som hundägare inte lever upp till den rollen och visar hunden att det är du som bestämmer och att den kan ha tillit till dina beslut så kommer du att få problem med en hund som själv försöker fatta beslut, som utmanar dig och andra, skäller, vaktar och ignorerar dig och struntar i att lyssna och lyda. De flesta hundar kan bli extremt stressade av att tvingas ta över ledarskapet och blir både nervösa och aggressiva. En lydig hund är som man säger en lycklig hund.

Många har svårt att vara konsekventa och bestämda mot sina hundar. De tror att en tillrättavisning kränker eller skrämmer hunden och känner sig elaka. Speciellt kan upplevelsen bli det i kontakten med små, söta hundar med en oskyldig uppsyn. Att fostra är inget övergrepp utan en kärlekshandling, ett sätt att lära hunden hur den ska förhålla sig till omgivningen och vilka regler som gäller. Man behöver inte och får verkligen inte bruka våld mot en hund för att få den att lyda. En rädd och kuvad hund visar på att du har misslyckats i ditt ledarskap. Det är ditt ansvar att lära dig att förstå hunden och att kunna förmedla det du vill. Verktygen man arbetar med för att lära, vägleda och motivera hunden är rösten, kroppsspråket och belöning.

I en flock med vilda hundar eller vargar är det ganska hårda regler som gäller för valparna. Om de inte lyder ledarhunden första gången de får en inkallelse eller tillrättavisning så kan det innebära döden då farorna som hotar i det vilda är många, troligtvis kommer inte alla att överleva valpstadiet. Ledarhunden är därför både bestämd, konsekvent och har inte det tålamodet som vi människor ofta har alltför mycket av i kontakten med våra hundar. Att tillåta att hunden kommer först på tjugonde inkallningen skulle aldrig fungerar i det vilda och det finns ingen anledning att vi ska ha andra regler i vår fostran.

De flesta hundar har ett naturligt behov av att tjäna och vara till lags då de är ett flockdjur som vänder sig till den mest ranghöge, människan har genom sin förmåga att fatta beslut och vara bestämmande förmågan att ge hunden det den behöver på det planet. Hunden och människan är en ”match make in heaven” på det sättet.

Om Skribenten

Lämna ett svar