Hund

0

Hund
Vi mår bra av att ha hund. Att ha hund innebär inte bara att man får in en massa kärlek i sitt liv, det innebär även ett förbättrat hälsotillstånd för hundägaren och eventuella familjemedlemmar.  Den fysiska aktivitet man får varje dag genom att ha hund påverkar hälsan enormt.  Även den fysiska närheten med kel och kärlek gör att vi blir både friskare, lyckligare och lever längre.
Människor som har hund är friskare både fysiskt och psykiskt. När man gjorde den första undersökningen för ca 20 år sedan angående hundens påverkan på människans hälsa så visade det sig att människor som hade hund hade lägre blodtryck än människor utan hund. Det var dessutom en stor skillnad för människor som hade onormalt högt blodtryck.  Personerna som hade högt blodtryck som skaffade hund förbättrade sitt hälsotillstånd mycket snabbt och blodtrycket sjönk drastiskt.
Detta väckte ett stort intresse och man började undersöka varför människan påverkades så mycket av att vara tillsammans med en hund. Det man upptäckte var att det räckte med att klappa en hund för att blodtrycket skulle sjunka. Om man sen lät samma människa i stället möta andra människor så ökade blodtrycket rejält.
Forskarnas slutsats blev att i mötet med människor så känner vi att det finns krav, vi bedöms och blir granskade vilket leder till en inre stress som man oftast inte är medveten om. I mötet med en hund så möts vi av kravlös kärlek, ren välvilja och genuint intresse vilket påverkar vårt blodtryck positivt. En hund ger oss sinnesfrid och ro i själen.

I Illustrerad Veteskap 48 visades forskning som var gjord på börsmäklare med sjukligt högt blodtryck. De fick där vara försökskaniner i undersökningen. Hälften av börsmäklarna fick medicin och hälften fick ha en hund i stället.  Båda grupperna kontrollerades kontinuerligt och det visade sig att gruppen som åt medicin hade fem gånger så högt blodtryck under stress än vad gruppen med hund hade.

Då blodtrycket sjunker så fort du klappar ett sött och gulligt djur så är det en dubbel fördel om det är ditt egna och att du dessutom kommer ut på promenader varje dag.

På flera håll i världen så har det gjorts undersökningar som med mätbara värden påvisar att män som har hund har betydligt lägre blodfetthalter än män utan hund. För kvinnor förändrades inte blodfettet nämnvärt beroende på om hon hade hund eller inte. Det man däremot upptäckte var att kvinnors blodtryck förändrades och sjönk i större utsträckning än hos män om de hade sjukligt högt blodtryck. Om man har helt normalt eller lågt blodtryck så förändras det inte alls så man behöver inte oroa sig för någon drastisk förändring med svimningsanfall eller dyligt.

I Norge gjorde professor F. Lingaas för ett par år sedan en undersökning för att ta reda på hur norrmännens hälsa påverkades av att man hade hund. Dessa personer fick bl.a. uppge hur mycket de var sjuka. När han sen jämförde med personerna utan hund så visade det sig att hundägarna hade mycket färre sjukdagar och att de tillsammans sparade in ca 1 miljard kronor till staten om året.

I USA gjorde man en undersökning på personer som mist sin syn som vuxen. De blev alla mer eller mindre deprimerade. En del av dessa fick ledarhund, en del ville inte eller så kunde de inte av någon orsak inte ha en ledarhund. Man gjorde denna undersökning under flera år och det visade sig att dessa personer i en större utsträckning än seende begick självmord. Det intressanta i resultatet var att inte en enda av de som fick en ledarhund tog sitt liv.

Man har också genom forskning upptäckt att en hund kan känna av de elektiska strömningarna i en persons hjärna före ett epileptiskt anfall och på så vis kan man lära upp dem att varna sin ägare.

I Norge har man också kommit fram till att ha hund innebär att man minskar möjligheten att få hjärt- och kärlsjukdomar. Personer som har haft hjärtinfarkt blir dessutom friskare fortare om de har eller skaffar sig hund.
Forskare Peter Strang i Sverige som är professor inom cancer och jobbar mycket med lindrande vård i livets slutskede har i forskningen kommit fram till att hundägare lättare hanterar sin situation när de får ett besked att livet går mot sitt slut. Många sjuka känner att med hunden så är det som vanligt, den agerar inte annorlunda mot sin ägare efter beskedet vilket ger trygghet. De fortsätter även rasta sin hund så länge det kan och är möjligt.
På regionsjukhuset i Örebro har man gjort en studie på 613 barn där det visade sig att barn med hund hemma löper mindre risk att få astma. Naturligtvis behövs det mer forskning i området men det öppnar upp för nya möjligheter.

Om Skribenten

Lämna ett svar